kpilogo shields

Досліджені фізико-механічні і теплофізичні властивості ПЕТФ (поліетилентерефталату) вторинної переробки. Використана теорія багатофакторного експерименту для отримання математичних моделей-взаємозалежностей фізико-механічних і теплофізичних властивостей. Порівняльним аналізом із первинним ПЕТФ вибрані найбільш раціональні композиції вторинного ПЕТФ і надані практичні рекомендації з їхнього використання для виробництва різних деталей технічного призначення, чим доведеноа економічну доцільність процесу рециклінгу.

Посилання на статтю:

Дослідження фізико–механічних та теплофізичних властивостей вторинного ПЕТФ / І. В. Коваленко, О. В. Перковська. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2008. – №1. – С. 31–34.

Дослідження фізико–механічних та теплофізичних властивостей вторинного ПЕТФ - Завантажити.