kpilogo shields

Досліджено вплив діаметра гранул, температури та тривалості сушіння на динаміку зміни вологовмісту ПЕТ-грануляту. Запропоновано регресійну модель сушіння у вигляді степеневої функції.

Посилання на статтю:

Сушіння ПЕТ-грануляту / І. В. Коваленко, О. В. Надолинський. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2014. – №1.

Сушіння ПЕТ-грануляту - Завантажити.