kpilogo shields

В статті розглядається застосування чисельного методу Ейлера для отримання рішень диференційної моделі процесу нестаціонарної теплопередачі, дослідження стійкості та збіжності отриманих рішень на прикладі алгоритмізації і програмування у Фортрані в середовищі MSDev із застосуванням методу Ейлера

Посилання на статтю:

Дослідження процесу теплопередачі із застосуванням чисельного методу Ейлера в інженерній практиці машинобудівельних спеціальностей / I. O. Казак. // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія «Механіко-технологічні процеси та комплекси». – 2015. – №22(1131). – С. 58–61.

Дослідження процесу теплопередачі із застосуванням чисельного методу Ейлера в інженерній практиці машинобудівельних спеціальностей - Завантажити.