kpilogo shields

Розглянуто системно-факторний підхід для інженерів-механіків за напрямом «Машинобудування» спеціальності «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів», який реалізується цілеспрямовано для посилення їх професійного рівня за фахом.

Посилання на статтю:

Системно-факторний підхід у підготовці інженерів-механиків хімічного машинобудування / I. O. Казак. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Серія «Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2015. – №1(14). – С. 16–20.

Системно-факторний підхід у підготовці інженерів-механиків хімічного машинобудування - Завантажити.