kpilogo shields

Створено методики визначення наявності пристінних ефектів при течії розплаву полімерного матеріалу, визначення характеру цих ефектів та їх величини, в залежності від напруження зсуву на стінці з урахуванням неньютонівського характеру властивостей полімерних матеріалів. Створені методики дозволяють універсально підходити до визначення пристінних ефектів у полімерних матеріалах.

Посилання на статтю:

Сівецький В. І. Методики визначення наявності, характеру та величини пристінних ефектів при течії полімерних матеріалів / В. І. Сівецький, О. Л. Сокольський, І. І. Івіцький. // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – №3/4(23). – С. 48–52.

Методики визначення наявності, характеру та величини пристінних ефектів при течії полімерних матеріалів - Завантажити.