kpilogo shields

Розглянуто конструкції контактних пристроїв тепломасообмінних колонних апаратів, що поєд-нують переваги як тарілок, так і насадок. Показано можливість застосування деяких із зазначених пристроїв в існуючому обладнанні без їх істотної модернізації.

Посилання на статтю:

Мікульонок І.О. Комбіновані контактні пристрої масообмінних колон / І.О. Мікульонок // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2010. – № 6. – С. 131–135.

Комбіновані контактні пристрої масообмінних колон - Завантажити.