kpilogo shields

Важливу роль у забезпеченні надійної роботи обладнання для переробки полімерів, пластмас і гумових сумішей відіграють механізми регулювання одного або декількох міжвалкових проміжків валкових машин (вальців, каландрів і валкових головок екструдерів). Основним силовим елементом кожного із зазначених механізмів є гвинт упорний, від надійності якого залежить працездатність валкової машини в цілому. Тому обґрунтування геометричних і фізичних характеристик гвинта упорного є важливим завданням. У статті наведено основні дані з використання механізму регулювання міжвалкового проміжку, а також його основного елемента – гвинта завзятого. Розроблено методику розрахунку гвинта упорного, а також допоміжних елементів механізму регулювання міжвалкового проміжку. Також наведено приклад розрахунків гвинта упорного.

Посилання на статтю:

Мікульонок І.О. Розрахунок гвинта упорного механізму регулювання міжвалкового проміжку валкових машин / І.О. Мікульонок // Вісник Житомирського державного технологічного університету: Серія «Технічні науки». – 2015. – № 2 (73). – С. 73–80.

Розрахунок гвинта упорного механізму регулювання міжвалкового проміжку валкових машин - Завантажити.