kpilogo shields

Наведено основні етапи становлення й розвитку науково‐освітньоїї школи Київського політехнічного інституту з процесів та обладнання виробництва й перероблення полімерів, пластичних мас і гумових сумішей. Показано внесок засновників цієї школи – професорів Чорнобильського Й. І. (1897–1973) і Лукача Ю Ю. (1926–2014) у створення високоефективних зразків полімерного машинобудування: валкового, черв’ячного, змішувального, а також численних технологічних ліній на їхній основі. Показано заслуги наукової школи в галузі математичного моделювання такого енерго‐ і матеріалоємного обладнання як полімер‐ і гумопереробне обладнання.

Посилання на статтю:

Ігор Мікульонок. Науково-освітня школа НТУУ «КПІ» з процесів та обладнання виробництва і перероблення полімерів, пластмас і гумових сумішей / Ігор Мікульонок // Дослідження з історії техніки. – 2015. – № 21. – С. 26–30.

Науково-освітня школа НТУУ «КПІ» з процесів та обладнання виробництва і перероблення полімерів, пластмас і гумових сумішей - Завантажити.