kpilogo shields

Розглянуто експериментальні дослідження процесу переробки вторинних наповнених термопластів у листові матеріали на екструзійно-валковому обладнанні. Наведено результати вимірювань енергосилових параметрів процесів одержання, калібрування та охолодження листових матеріалів, які задовільно узгоджуються з результатами теоретичних досліджень. Зроблено рекомендації щодо ведення технологічного процесу одержання целюлозовмісних вторинних поліолефінів.

Посилання на статтю:

Магазій П.М. Модельні дослідження процесів переробки термопластичних матеріалів з використанням вторинної сировини / П.М. Магазій, І.О. Мікульонок, Л.І. Ружинська // Наукові вісті НТУУ «КПІ». 2008. – № 6. – С. 60–67.

Модельні дослідження процесів переробки термопластичних матеріалів з використанням вторинної сировини - Завантажити.