kpilogo shields

Запропоновано методику розрахунку потужності привода змішувача з урахуванням руху перероблюваного ма-теріалу не лише в коловому, а і в осьовому напрямку змішувальної камери. Показано, що потужність, яка витрачається на осьовий рух перероблюваного матеріалу, зазвичай не перевищує 15 % потужності, яка витрачається на його рух у коловому напрямку. Порівняння теоретичних та експериментальних даних дає можливість зробити висновок про адекватність розробленої методики результатам експлуатації промислового обладнання.

Посилання на статтю:

Мікульонок І.О. Визначення потужності приводу змішувача з овальними роторами для одержання пластмас і гумових сумішей / І.О. Мікульонок // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2009. – № 5. – С. 83–87.

Визначення потужності приводу змішувача з овальними роторами для одержання пластмас і гумових сумішей - Завантажити.