kpilogo shields

Проведено експериментальні дослідження процесу охолодження одержуваних на екструзійній установці полімерних стренг, а також порівняння отриманих результатів з результатами числового моделювання. Порівняння експериментальних і розрахункових даних показує їх задовільну збіжність, що підтверджує адекватність розробленої математичної моделі процесу охолодження стренг термопластичних матеріалів реальному процесу.

Посилання на статтю:

Мікульонок І.О. Експериментальні дослідження процесу охолодження стренг під час гранулювання термопластів / І.О. Мікульонок // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2010. – № 2 (Технічні науки). – С. 119–123.

Експериментальні дослідження процесу охолодження стренг під час гранулювання термопластів - Завантажити.