kpilogo shields

Запропоновано технологічні схеми, конструкції мембранних апаратів і рекомендації щодо промислового впровадження первапорації у виробництво сумішевого палива, зокрема для одержання легких нафтових фракцій та зневодненого етанолу.

Посилання на статтю:

Застосування первапорації у виробництві сумішевого палива / Г.Л. Рябцев, І.О. Мікульонок, О.С. Олійник, Д.О Максимук. // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2010. – № 3 (Хімічні і біологічні науки та технології). – С. 100–106.

Застосування первапорації у виробництві сумішевого палива - Завантажити.