kpilogo shields

Запропоновано технологічні схеми, конструкції мембранних апаратів і рекомендації з промисловому впровадженню первапорации в виробництво смесевого палива, зокрема для одержання легких нафтових фракцій і зневодненого етанолу.

Посилання на статтю:

Методика розрахунку полімер- і гумоперероблювальних вальців безперервної дії / І.О.Мікульонок, Л.Г.Воронін, Ю.Ю.Лукач, Л.І.Ружинська // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2010. – № 5. – С. 102–113.

Методика розрахунку полімер- і гумоперероблювальних вальців безперервної дії - Завантажити.