kpilogo shields

Запропоновано методику розрахунку тривалості приготування полімерної або гумової суміші з урахуванням її руху не лише в коловому, а і в осьовому напрямку змішувальної камери. Попереднє порівняння теоретичних та експериментальних даних показує можливість застосування розробленої методики на практиці.

Посилання на статтю:

Мікульонок І.О. Визначення тривалості приготування композиції в змішувачі закритого типу з овальними роторами / І.О. Мікульонок // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2011. – № 2. – С. 116–120.

Визначення тривалості приготування композиції в змішувачі закритого типу з овальними роторами - Завантажити.