kpilogo shields

Наведено методику теплового розрахунку процесу охолодження екструдованої плоскої полімерної плівки на барабані з внутрішнім водяним охолодженням, частково зануреному в охолоджувальну водяну ванну. Досліджено залежність середньої температури поліпропіленової плівки за умови виходу барабана на стаціонарний температурний режим. Показано, що зі збільшенням товщини охолоджуваної плівки і (або) її швидкості потрібно враховувати прогрів обичайки барабана під час його попередніх обертів.

Посилання на статтю:

Охолодження полімерної плівки на частково зануреному у водяну ванну барабані / Л.Г. Воронін, Ю.Ю. Лукач, І.О. Мікульонок, Л.І. Ружинська // Наукові вісті НТУУ «КПІ». – 2011. – № 5. – С. 70–73.

Охолодження полімерної плівки на частково зануреному у водяну ванну барабані - Завантажити.