kpilogo shields

Розроблено математичну модель гідродинамічного стану обтікання профілю крила надзвуковим потоком. Досліджено вплив зміни кута атаки, швидкості набігання повітряного потоку, вибору моделі турбулентності на розподіл полів тиску, швидкості, температури, коефіцієнти підйомної сили та аеродинамічного опору. Проведено порівняльний аналіз числових результатів із експериментальними даними і даними аналітичного розв’язку рівнянь течії Прандтля-Майера та для випадку косого стрибка ущільнення. На базі отриманих результатів запропоновано ефективну методику вибору оптимальних параметрів розв’язання задачі надзвукового обтікання частин конструкції літальних апаратів із застосуванням вільного відкритого програмного коду OpenFOAM.

Посилання на статтю:

Числове моделювання обтікання профілю крила надзвуковим потоком з використанням програмного коду Openfoam / Є. М. Панов, А. Я. Карвацький, А. Ю. Педченко, І. В. Пулінець, Т. В. Лазарев // Авіаційно-космічна техніка і технологія. 2015. — № 2. — С. 69—78.

Числове моделювання обтікання профілю крила надзвуковим потоком з використанням програмного коду Openfoam - Завантажити.