kpilogo shields

Розроблено методику оцінки температури керна печі графітування. Сформовано рівняння енергетичного балансу, що враховує втрати електроенергії до входу в піч, втрати теплоти: з поверхні керна, на нагрівання керна, на нагрівання та випаровування вологи; на газифікацію пересипки. Визначено коефіцієнти: тепловіддачі з поверхні керна та витрат електроенергії на прямий нагрів теплоізоляції

Посилання на статтю:

Методика определения среднемассовой температуры керна печи графитирования Ачесона / Є. М. Панов, А. Я. Карвацкий, С. В. Лелека, Т. В. Лазарев, А. Ю. Педченко, Д.Г. Швачко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2015. — № 3/5(75). — С. 41—46.

Методика определения среднемассовой температуры керна печи графитирования Ачесона - Завантажити.