kpilogo shields

Розроблено математичну та числову моделі пресового інструменту для екструзії електродних заготовок з використанням наближення рідини Bingham-Papanastasiou для описання поведінки коксопекової суміші, що пресується. Проведено верифікацію розробленої числової моделі за даними експериментальних досліджень та встановлено, що різниця між розрахунковими та експериментальними значеннями температур мундштука не перевищують 4 %.

Посилання на статтю:

Карвацький А. Я.  Математичне моделювання екструзії електродних заготовок / А. Я. Карвацький, Т. В. Лазарєв, О. С. Тищенко // Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. — 2015. — № 1(14). — С. 12—16.

Математичне моделювання екструзії електродних заготовок - Завантажити.