kpilogo shields

Розроблена установка для вимірювання питомого електричного контактного опору контактних пар різних матеріалів у залежності від тиску стиснення і температури. Отримані експериментальні дані з питомого електричного контактного опору мідь-графіт та графіт-терморозширений графіт-графіт у залежності від тиску і температури, виконано порівняння результатів з відомими літературними даними

Посилання на статтю:

Исследование электрического контактного сопротивления графита с медью и терморасширенным графитом / А. Я. Карвацкий, С. В. Лелека, И. В. Пулинец, Т. В. Лазарев, А. Ю. Педченко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2011. — № 5/5 (71). — С. 45—49.

Исследование электрического контактного сопротивления графита с медью и терморасширенным графитом - Завантажити.