kpilogo shields

Проведено розрахунки економічної ефективності енергетичного комплексу, що включає в себе газифікатор для газифікації низинного торфу та паро-газотурбінну установку для промислового виробництва електроенергії. Показано, що даний проект є досить привабливим з інвестиційної точки зору: має термін окупності – 2,2 роки та внутрішню норму рентабельності понад 56 %.

Посилання на статтю:

Карвацкий А. Я.  Техніко-економічне обґрунтування використання торф’яного синтез-газу в енергетиці / А. Я. Карвацкий // Вісник НТУУ “KПІ”. Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження : зб. наук. праць. — 2013. — №1(11). — С. 73—77.

Техніко-економічне обґрунтування використання торф’яного синтез-газу в енергетиці - Завантажити.