kpilogo shields

Проведені розрахунки температурних полів камер печі з заготовками для визначення впливу фізичного бар’єру на кількість моно оксиду вуглецю, що утворюється в процесі випалу графітових заготовок.

Посилання на статтю:

Зниження концентрації СО в процесі випалу графітових заготовок / А.Я. Карвацький, І. Л. Шилович, Л. В. Крутоус, С. В. Кутузов // Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. — Х.: НТУ «ХПІ». 2012 — № 68 (974). — С. 201—205.

Зниження концентрації СО в процесі випалу графітових заготовок - Завантажити.