kpilogo shields

Розроблено фізичну і математичну модель тепло-гідродинамічного стану камери багатокамерної печі випалу з врахуванням радіаційного теплообміну і процесу горіння природного газу.

Посилання на статтю:

Карвацький А. Я. Математична модель тепло-гідродинамічного стану багатокамерної печі при випалюванні електродних заготовок / А. Я. Карвацький, І. В. Пулінець, І. Л. Шилович // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2012. — № 1/4 (55). — С. 33—37.

Математична модель тепло-гідродинамічного стану багатокамерної печі при випалюванні електродних заготовок - Завантажити.