kpilogo shields

Розроблено фізичну та математичну моделі процесу графітування нафтового коксу в шахтній однофазній електропечі безперервної дії. Відмічені моделі дозволяють проводити теоретичні дослідження фізичних полів при прямому графітуванні нафтового коксу за рахунок протікання через нього змінного електричного струму та відпрацьовувати технологічний регламент одержання кінцевого продукту без витрат матеріальних та енергетичних ресурсів.

Посилання на статтю:

Моделювання графітування нафтового коксу в шахтній електропечі неперервної дії / Є. М. Панов, А. Я. Карвацький, С. В. Кутузов,  С. В. Лелека [та ін.] // Вісник НТУУ “KПІ”. Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження : зб. наук. праць. — 2011. — №1(7). — С. 48—52.

Моделювання графітування нафтового коксу в шахтній електропечі неперервної дії - Завантажити.