kpilogo shields

На базі методу скінчених елементів розроблена ефективна числова методика для розв’язання сильно нелінійних стаціонарних задач теплопровідності, які мають місце при моделюванні теплообміну в алюмінієвих електролізерах з використанням ефективних значень коефіцієнтів теплопровідності у розплавах. Шляхом числового моделювання проведена оцінка похибки визначення форми робочого простору електролізера. Представлені результати розрахунків полів електричного потенціалу і температури алюмінієвого електролізера з обпаленими анодами та дані теоретичного енергобалансу при температурі довкілля.

Посилання на статтю:

Числове моделювання теплоелектричного стану алюмінієвих електролізерів / Є. М. Панов, А. Я. Карвацький, С. В. Лелека, І. В. Пулінець // Вісник НТУУ “KПІ”. Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження : зб. наук. праць. — 2009. — №2(4). — С. 59—65.

Числове моделювання теплоелектричного стану алюмінієвих електролізерів - Завантажити.