kpilogo shields

Розроблено двовимірну осесиметричну модель для чисельного моделювання процесів вирощування напівпрозорих кристалів з розплаву. У кристалі розглядається радіаційно-кондуктивний теплообмін, у розплаві - радіаційно-конвективний. Для чисельного розв’язку моделі використовується метод скінчених об’ємів і метод дискретних ординат. Модель дозволяє динамічне переміщення границі кристал-розплав відповідно до розподілу температурних полів у системі.

Посилання на статтю:

Дешко В. И. Радиационно-конвективный теплообмен при росте полупрозрачных кристаллов из расплава/ Дешко В. И., Карвацкий А. Я., Лохманец Ю. В. // Математичне моделювання. — 2008. — № 2 (19). — С. 39—43.

Радиационно-конвективный теплообмен при росте полупрозрачных кристаллов из расплава - Завантажити.