kpilogo shields

Розглянуто результати дослідження можливостей управління вирощуванням кристалів безтигельним методом ОТФ. Числові дослідження виконано на базі спеціально розробленій моделі глобального теплообміну. Розглянуто методи управління, що базуються на зміні радіаційних потоків. Встановлено, що за умови зміни ступеня відкритості діафрагми у діатермічній області під кристалом і зазору у бічній теплоізоляції напроти розплаву, суттєво змінюються температурні поля і теплові потоки на фронті кристалізації за рахунок зміни радіаційних потоків в оточуюче середовище. Проведено аналіз впливу розташування діафрагми по висоті і теплофізичних характеристик діафрагми діафрагми і оточуючих конструкцій на положення і форму фронту.

Посилання на статтю:

Development of thermal regime control for crucibleless AHP method / V. I. Deshko, V. D. Golyshev, A. Ya. Karvatskii, Yu. V. Lokhmanets // Functional Materials. — 2008. — 15, No. 1. — Р. 90—96.

Development of thermal regime control for crucibleless AHP method - Завантажити.