kpilogo shields

На базі методу граничних елементів запропонована методика чисельного розв’язання тривимірних стаціонарних задач радіаційного і кондуктивного теплообміну при наявності внутрішніх джерел теплоти. Розроблено універсальне програмне забезпечення для розв’язання тривимірних задач складного теплообміну в неоднорідних тілах при різних комбінаціях граничних умов. Проведено тестування програмного забезпечення і виконані розрахунки температурних полів для умов складного теплообміну в тунельній печі і ростовому вузлі кристалізатора.

Посилання на статтю:

Карвацкий А.Я. Застосування методу граничних елементів для розв’язання задач радіаційного та складного теплообміну / А.Я. Карвацкий, П.Й. Дудніков, С.В. Лелека // Наукові вісті НТУУ “KПІ”. – 2007. – № 4. – С. 39–46.

Застосування методу граничних елементів для розв’язання задач радіаційного та складного теплообміну - Завантажити.