kpilogo shields

На базі методу граничних елементів розроблено числову методику для розв’язання тривимірних стаціонарних нелінійних задач теплопровідності. Створено відповідне програмне забезпечення та виконано його тестування. Проведено числовий аналіз тривимірного теплового стану алюмінієвого електролізера.

Посилання на статтю:

Застосування методу граничних елементів для розв’язання тривимірних задач теплопровідності / Карвацький А.Я., Дудніков П.Й., Лелека С.В., Жученко А.І. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2005. – № 5. – С.5–13.

Застосування методу граничних елементів для розв’язання тривимірних задач теплопровідності - Завантажити.