kpilogo shields

На базі прямого методу граничних елементів розроблено методику числового розв’язання задачі статичної термопружності для сполучених ізотропних тіл. Розроблено універсальне програмне забезпечення для розв’язання двовимірних задач статичної термопружності в сполучених тілах складної форми при різних комбінаціях граничних умов. Проведено тестування програмного забезпечення і виконані розрахунки термопружного стану окремої подової секції, подини і бортової футеровки катодного вузла алюмінієвого електролізеру.

Посилання на статтю:

Карвацький А.Я. Застосування методу граничних елементів для розв’язання задач теорії статичної термопружності / Карвацький А.Я., Шилович І.Л., Лелека С.В. // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. – 2001. – № 3. – С.64–71.

Застосування методу граничних елементів для розв’язання задач теорії статичної термопружності - Завантажити.