kpilogo shields

Розглянуто методики числового розв’язання прямим методом граничних елементів ізотропних лінійних та нелінійних і ортотропних лінійних стаціонарних вісесиметричних задач теплопровідності за різних граничних умов. Розроблено відповідні програми розрахунку температурних полів, проведено їх тестування та виконано модельні розрахунки.

Посилання на статтю:

Карвацький А.Я. Використання методу граничних елементів для розв’язання осесиметричних стаціонарних задач теплопровідності / А.Я. Карвацький // Наукові вісті НТУУ “КПІ”. –1999. – № 1. – С.83–87.

Використання методу граничних елементів для розв’язання осесиметричних стаціонарних задач теплопровідності - Завантажити.