kpilogo shields

Розроблений спосіб належить до промисловості будівельних матеріалів і може бути використаний для виготовлення будівельних елементів різного призначення. Спосіб забезпечує підвищення фізико-механічних властивостей одержуваного елемента будівельних конструкцій.

Детальніше...  

Розглянуто шляхи підвищення ефективності подрібнення матеріалу барабанного млина.

Детальніше...  

Розглянуто варіант модернізації барабанного кульового млина, який спрямований на створенню барабанного кульового млина менш складної конструкції з високим ступенем подрібнення.

Детальніше...  

Розглянуто шляхи підвищення продуктивності з одночасним підвищенням довговічності за рахунок технічного результату, що полягає в зниженні динамічних навантажень на рухливі елементи млина в процесі роботи.

Детальніше...  

Розглянуто шляхи підвищення руйнування вихідної сировини барабанного млина з набагато більшим ступенем подрібнення.

Детальніше...  

Запропоновано модернізацію фільтруючого елементу у барабанному вакуум-фільтрі, яка полягає у зміні конструкції фільтруючого елемента шляхом заміни сита на металічну решітку, яка складається з дуги та стержнів, поверх якої кріплять фільтруючу тканину.

Детальніше...  

Досліджується напружено-деформований стан обертової печі та бандажів при виконанні ремонтних робіт. Виконані чисельні розрахунки для моделювання роботи пічного агрегату. Встановлено місця встановлення опірних роликів, що дозволяє збільшити запас міцності, підвищити ефективність роботи та продовжити термін експлуатації бандажів.

Детальніше...  

Досліджено конструкцію опірного механізму для підвищення ресурсоспроможності бандажів обертової печі випалювання. На основі чисельних експериментів вибране технічне рішення, що дозволяє зменшити величину напружень, підвищити ресурс роботи, надійність бандажу, корпусу, футерівки та збільшити термін їх експлуатації.

Детальніше...  

Розроблений спосіб належить до технології та обладнання для перероблення твердого вуглевмісного матеріалу і може бути використаний у хімічній і металургійній галузях промисловості, зокрема для одержання високоякісних електродних виробів. Спосіб забезпечує визначення всіх потрібних конструктивно-технологічних параметрів зазначеного процесу, що майже унеможливлює вихід бракованої продукції, а також знижує енергетичні, ресурсні й людські ресурси на проведення складних експериментальних досліджень.

Детальніше...  

Пропонований пристрій забезпечує зручне зберігання набору калібрувальних втулок і швидку їх заміну в разі переходу на випуск електродних заготовок іншого типорозміру, що істотно розширює технологічні можливості пристрою.

Детальніше...