kpilogo shields

У камеру теплової сепарації, в якості якої використовується конвекційна піч, подаються полімери. Камера розігрівається до найнижчої температури фазового переходу 1, після чого даний полімер прилипає до поверхні. Для розділення кожного полімеру на окремі групи поверхня на якій були ці полімери перевертається на 180° і під силою тяжіння вони поступають на іншу поверхню, де відбувається нагрів до температури. Полімери, які в свою чергу прилипли видаляються з поверхні і поступають на подальшу переробку. Процес повторюється, поки всі полімери не будуть розділенні.

Посилання на тези:

Метод теплової сепарації полімерних пакувальних виробів / І. В. Коваленко, Д. В. Дудецький. // Екологія. Людина. Суспільство. – 2015. – С. 92–93.

Метод теплової сепарації полімерних пакувальних виробів - Завантажити.