kpilogo shields

Розглянуто сутність центрифугування, конструктивні особливості, основні показники роботи осаджувальної горизонтальної шнекової центрифуги безпрерервної дії

Посилання на тези:

Ресурсоенергоефективні процеси, технології та обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 27-29 квітня 2011 р.) – Київ: Січкар, 2011.– С. 76-77

Конструктивні особливості та основні показники роботи осаджувальної горизонтальної шнекової центрифуги - Завантажити.