kpilogo shields

Розглянуто призначення, особливості конструкції, недоліки і переваги маятникових млинів

Посилання на тези:

Ресурсоенергоефективні процеси, технології та обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 27-29 квітня 2011 р.) – Київ: Січкар, 2011.– С. 78-79

Особливості конструкції маятникових млинів - Завантажити.