kpilogo shields

Представлені сфера застосування, особливості конструкції, принцип роботи, основні переваги та недоліки віброшнекових живильників

Посилання на тези:

Ресурсоенергоефективні процеси, технології та обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 18-20 квітня 2012 р.) – Київ: Січкар, 2012.– С. 84-85

Особливості конструкції, принципу роботи, основні переваги та недоліки віброшнекових живільників - Завантажити.