kpilogo shields

Представлено принцип роботи грохоту вібраційного, виявлено його недолік у експлуатації, і в зв’язку з цим запропоновано удосконалення конструкції грохоту вібраційного з метою подовження строку служби і підвищення ефективності його роботи

Посилання на тези:

Ресурсоенергоефективні процеси, технології та обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 18-20 квітня 2012 р.)– Київ: Січкар, 2012.– С. 85-86

Про один з шляхів подовження строку служби і підвищення ефективності роботи грохоту вібраційного - Завантажити.