kpilogo shields

Представлено удосконалення системи приводу колосникового грохоту шляхом підвищення ресурсу роботи кулачкового вузла, яке полягає у виконанні вузла з окремих елементів, що встановлені в своїх направляючих з можливістю фіксованого переміщення по них. Це забезпечує підвищення ефективності грохочення

Посилання на тези:

Ресурсоенергоефективні процеси, технології та обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 18-20 квітня 2012 р.) – Київ: Січкар, 2012. – С. 87-89

Підвищення ефективності роботи колосникового грохоту на основі удосконалення системи приводу - Завантажити.