kpilogo shields

Представлено принцип роботи рукавного фільтра, його переваги та недоліки, і в зв’язку з цим запропоновано удосконалення його конструкції для поліпшення роботи рукавного фільтра

Посилання на тези:

Ресурсоенергоефективні процеси, технології та обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів: зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 18-20 квітня 2012 р.)– Київ: Січкар, 2012. – С. 89-90

Удосконалення системи очистки рукавного фільтра на основі заміни бункера - Завантажити.