kpilogo shields

В даній роботі пропонується розглянути варіант модернізації тарілчастого живильна, який спрямований на поліпшення точності дозування продуктів

Посилання на тези:

Ресурсоенергоефективні процеси, технології та обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів: зб. наук. праць за матеріалами II Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 24-25 квітня 2013 р.) Київ: Січкар, 2013. – С. 116--118

Поліпшення точності дозування тарілчастого живильника - Завантажити.