kpilogo shields

Представлено один з шляхів підвищення продуктивності кульового млина при завантаженні його кулями та додатковими мелючими тілами у вигляді багатогранників, грані яких утворені увігнутими сферичними поверхнями, що дозволяє заповнювати в порожнечі між кулями максимальну кількість додаткових куль. Кількість багатогранників становить 15-70% від загальної кількості завантажувальних подрібнювачів

Посилання на тези:

Ресурсоенергоефективні процеси, технології та обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів: зб. наук. праць за матеріалами II Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 24-25 квітня 2013 р.) Київ: Січкар, 2013.– С. 118-119

Підвищення продуктивності кульового млина шляхом удосконалення завантаження куль - Завантажити.