kpilogo shields

Запропоновано варіант удосконалення конструкції пластинчатого живильника , яка відрізняється тим , що привідна вал-зірочка виготовлена з чотирирядною схемою розташування куркулів, структура кожної пари пластин грузонесущего полотна виконана симетричною щодо осі конвеєра з виготовленням пластин лівого і правого виконання, що приводить до підвищення надійності і довговічності

Посилання на тези:

Ресурсоенергоефективні процеси, технології та обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів: зб. наук. праць за матеріалами II Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 24-25 квітня 2013 р.) Київ: Січкар, 2013. С. 110-112

Підвищення надійності і довговічності пластинчатого живильника шляхом удосконалення конструкції - Завантажити.