kpilogo shields

Представлено удосконалення конструкції вібраційного грохота на основі виконання зовнішньої поверхні порожнього циліндра вібратора у вигляді кільцевого магнітопровода з пазами і розміщеними в них електрообмотками, а також шляхом виконання порожнього циліндра з немагнітного матеріалу та використання в якості заповнювача магнітної рідини. Це дозволяє спростити конструкцію і підвищити надійність вібратора за рахунок виключення багатьох обертових і схильних до інтенсивного зносу вузлів

Посилання на тези:

Ресурсоенергоефективні процеси, технології та обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів: зб. наук. праць за матеріалами II Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 24-25 квітня 2013 р.) Київ: Січкар, 2013. С. 114-116

Підвищення надійності роботи вібраційного грохоту шляхом удосконалення конструкції вібратора - Завантажити.