kpilogo shields

В тезах розглядаються конструкція, переваги, недоліки пластинчастого живильника, а також запропоновано його модернізація з метою відсіву дрібного матеріалу та запобігання від заклинювання на неробочій гілці несучого полотна

Посилання на тези:

Ресурсоенергоефективні процеси, технології та обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів: зб. наук. праць за матеріалами III Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 23-24 квітня 2014 р.)– К: НТУУ «КПІ», 2014.– С. 47-49

Удосконалення конструкції пластинчастого живильника для кускових і сипучих матеріалів з метою запобігання заклинювання несучого полотна - Завантажити.