kpilogo shields

У роботі представлено один з шляхів удосконалення конструкції тарілчастого живильника з метою підвищення його продуктивності

Посилання на тези:

Ресурсоенергоефективні процеси, технології та обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів: зб. наук. праць за матеріалами III Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 23-24 квітня 2014 р.). ‑ К: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 49-51

Підвищення продуктивності тарілчастого живильника шляхом удосконалення конструкції - Завантажити.