kpilogo shields

У тезах запропоновано спрощення конструкції маятникового млина шляхом вертикальної підвіски робочих плит і їх хитання у вертикалі. з метою підвищення його продуктивності та якості одержуваної продукції

Посилання на тези:

Ресурсоенергоефективні процеси, технології та обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів: зб. наук. праць науково-практичної конференції Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 24-25 квітня 2014 р.)– К: НТУУ «КПІ», 2014. – С.76-77

Підвищення продуктивності маятникового млину шляхом вертикальної підвіски робочих плит і їх хитання у вертикалі - Завантажити.