kpilogo shields

В тезах запропоновано варіант удосконалення конструкції електрофільтра, який відрізняється тим, що труби осаджувальних електродів виконані з внутрішнім діаметром 200 ... 300 мм з краями, закругленими по радіусу 15 ... 40 мм, коронуючий електрод виконаний з дроту діаметром 0,5 ... 3 мм, а в місці проходу через краї труб осаджувального електрода на нього надіті металеві трубки зовнішнім діаметром 5 ... 10 мм

Посилання на тези:

Ресурсоенергоефективні процеси, технології та обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів: зб. наук. праць за матеріалами III Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 23-24 квітня 2014 р.). К: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 74-75

Підвищення ступеня очищення газів електрофільтра шляхом удосконалення конструкції - Завантажити.