kpilogo shields

У тезах розглядається один з шляхів підвищення продуктивності транспортеру на основі запропонованої конструкції вертикального гвинтового конвеєру для транспортування сипучих матеріалів, а саме підбором оптимальних параметрів пари транспортуючий гвинт - стрічкова спіраль

Посилання на тези:

Ресурсоенергоефективні процеси, технології та обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів: зб. наук. праць наук.- практ. конф. студентів, аспірантів та науковців (Київ, 18 грудня 2014 р.) – К: НТУУ «КПІ», 2014.– С. 50-51

Підвищення продуктивності вертикального гвинтового транспортеру для сипучих матеріалів - Завантажити.