kpilogo shields

Запропоновано варіант удосконалення конструкції дозатора, який відрізняється тим, що рухомі ланки у дозаторі замінені мембранами з пружного матеріалу і нерухомо встановлені в продуктопроводі, що призводить до підвищення продуктивності та зменшення енерговитрат дозуючого пристрою

Посилання на тези:

Ресурсоенергоефективні процеси, технології та обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів: зб. наук. праць наук.- практ. конф. студентів, аспірантів та науковців (Київ, 18 грудня 2014 р.)– К: НТУУ «КПІ», 2014.– С. 48-49

Удосконалення конструкції дозуючого пристрою на основі мембран - Завантажити.