kpilogo shields

Проблема успішного працевлаштування фахівців завжди остається актуальною у сучасних умовах виробництва різних галузей, зокрема і для хімічного машинобудування. Тому, у роботі пропонується один з шляхів сприяння успішному працевлаштуванню майбутніх інженерів-механіків хімічного машинобудування

Посилання на тези:

Перспективи та іновації у прогресивному середовищі : зб. наук. праць за матеріалами міжн. наук.-практ. конф. Частина 2 (м. Київ, 24 квітня 2015 р.) – К.: ВМГО «ОМУ», 2015. – С. 23-28.

Один з шляхів сприяння успішному працевлаштуванню майбутніх інженерів-механіків хімічного машинобудування - Завантажити.