kpilogo shields

У роботі розглянуто один з шляхів посилення професійної підготовки інженерів-механиків для підприємств хімічних виробництв з урахуванням професійної специфіки цих фахівців у фаховій дисципліні “Процеси, апарати і машини галузі”

Посилання на тези:

Cучасні інформаційні технології в дистанційній освіті. СІТвДО – 2015 : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. семін. (м. Івано-Франківськ 21-23 вересня 2015 р.) – : ВНЗ Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, 2015. – С. 19-21

Один з шляхів посилення професійної підготовки інженерів-механіків для підприємств хімічних виробництв на основі дисципліни «процеси, апарати і машини галузі» - Завантажити.